Corona

corona

Het zal u niet ontgaan zijn dat we in een bijzondere en onzekere periode terecht gekomen zijn door de komst van het COVID-19 virus, ook bekend als het Coronavirus. Als maatschappij zullen we met elkaar deze situatie het hoofd moeten bieden. Aan iedereen wordt gevraagd te doen wat binnen diens vermogen ligt om ervoor te zorgen, dat de maatschappij zo min mogelijk ontwricht wordt en ons zorgsysteem niet overbelast raakt.

Podotherapie is een medisch beroep en er mag tijdens lockdowns doorbehandeld worden.

Wij doen dit op een veilige en verantwoorde wijze volgens alle richtlijnen die de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten heeft opgesteld en welke zijn goedgekeurd door het ministerie van VWS en het RIVM.


Wij doen er alles aan om uw en onze veiligheid te waarborgen.

  • Wij houden ons aan de richtlijnen en het hygiëne protocol.

  • De praktijk is "corona-proof" ingericht, zowel fysiek als door de ruimere planning.

  • Telefonisch zal er bij het maken van een afspraak triage plaatsvinden.

  • Door de drukte kan het zijn dat u niet meteen dezelfde dag teruggebeld kunt worden.Wij vragen begrip voor deze uitzonderlijke situatie. Samen komen we tot een oplossing!


Nieuwe zolen nodig?

Het is het mogelijk om nieuwe zolen te ontvangen zonder dat er fysiek contact is met de podotherapeut. U kan namelijk ook nieuwe of een extra paar zolen telefonisch of online bestellen. Indien u dat wenst, kunnen ze worden toegestuurd naar uw huisadres.

Privacy

Wij willen u als patiënt informeren hoe wij als zorgverlener omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens.

privacy

Het waarom van vastleggen, verwerken en uitwisselen van uw gegevens met andere partijen en informatie over uw wettelijke privacyrechten
kunt u hier verder bekijken.

Contact opnemen

facebook